Avijatičara Petrovića 22, 34000 Kragujevac, Srbija
+381 63 133 13 31
+381 62 102 03 03

Prohromski odvodni kanali i slivnici

Sva postrojenja, hale, objekti gde je neophodno pranje u procesu proizvodnje, bilo da je prehrambena, farmaceutska ili mašinska industrija, moraju imati adekvaktno rešenje u vidu odvodnih kanala i slivnika.

U svim objektima u kojima se u toku rada, za proizvodni proces ili za svakodnevno pranje pogona i opreme, koristi veća količina vode a koju je neophodno u sto kraćem roku sakupiti i proslediti u kanalizaciju mi u preduzću KOMPAK doo, pored klasičnih obloženih (inox) i neobloženih kanala prekrivenih inox resetkom razvili sistem odvodnih kanala.

Mi u kompaniji Kompak vam nudimo kako kvalitetno i funkcionalno tako i estetsko rešenje. Sistem odvodnih kanala i slivnika od kiselootpornog inoxa koji je moguce od situacije na terenu okretati u više pravaca, nastavljati koliko je poželjno preko flanšni i šrafova. Na određenim rastojanjima se postavljaju slivnici koji u sebi imaju perforirani taložnik, koji služi za lakše čišćenje kanala i slivnika. Pomenuti kanali mogu da prime velike količine vode a budući da su napravljeni od kvalitetnog prohromskog lima, obezbeđuju sigurnost u tom vidu na veoma dugačak vremenski period.