Avijatičara Petrovića 22, 34000 Kragujevac, Srbija
+381 63 133 13 31
+381 62 102 03 03

Prohromske ograde sa staklom

Novi trend i hit u svetu su ograde rađene u kombinaciji prohrom-staklo. Kombinacija koja daje jednostavan i elegantan izgled vašem stambenom i poslovnom prostoru. Idealna za uklapanje sa ostalim novim podlogama i materijalima koji se koriste u dekoriranju enterijera i exterijera.
Staklene ograde sa INOXOM se izrađuju u par varijanti.
Najprostiji vid ograde je ograda gde se staklo preko elegantnih prohromskih klipsi (4 komada), koje su zašrafljene na prohromske stubove, kači izmedju njih (klipse stežu staklo preko guma), i sve se to u gornjoj zoni povezuje rukohvatom od INOXA.
Drugi vid ograda koje se sastoje iz gornjeg i donjeg profila koji drži staklo. Donji profil se uglavnom izrađuje po meri i zahtevu kupca i zavisno od raspona zavaruje se na stub od INOXA i tako ga je moguće produžavati umetanjem novih stubova na svakom sledećem rasponu. Gornji profil se ili izrađuje po meri i obliku ili postoje već i gotovi okrugli rukohvatni profili sa kanalom za staklo. I u gornjem i u donjem profilu se ugrađuju specijalne gume koje drže staklo.

Treći vid ograda sa staklom su ograde koje se učvršćuju na poseban način. Koriste se gotovi aluminijumski profili koji se direktno pričvršćuju za podlogu šrafljenjem ili ankerišu za beton. Staklo se kod njih se isto steže preko specijalnih guma. Preko tih nosača na kraju dolazi ukrasna pokrivka od INOXA. Ako se zahteva nosači mogu biti pravilnim arhitektonskim rešenjem skriveni tako da se vidi samo staklo koje izlazi is poda. Prednost ovog tipa ograde je da ona ima mogućnost da bude veoma stabilna i bez upotrebe rukohvatnih nosača, ali zbog različitih ukusa i želja klijenata moguće su obe varijante.

Najvažnija stvar kod sva tri vida ograda sa staklom je da svi pravci, ose, uglovi i libele moraju biti tačni i pogođeni jer u suprotnom vidne su nepravilnosti a dolazi i do pucanja stakla još prilikom stezanja, a ako je napregnuto staklo puca na manje udarce.
Dve vrste stakala se koriste za izradu ovih ograda a to su kaljeno i pamplex. Obe vrste su sigurnosna stakla samo na osnovu želja kupaca, efekata koji je tražen i izgledu masivnosti pravi se pravilan izbor pomenutih.