Avijatičara Petrovića 22, 34000 Kragujevac, Srbija
+381 63 133 13 31
+381 62 102 03 03

Duplikatori

Duplikator je jedan od najzastupljenijih procesnih elemenata u prehrambenoj, kozmetičkoj i farmeceutskoj industriji. Duplikatori su vertikalni sudovi od inoxa (prohroma) sa zavarenom spiralom (zmijom) ili duplim zidom, kroz koju se u fazi grejanja propušta vrela voda, para, grejno ulje, itd., u zavisnosti od postizanja željenih efekata obrade proizvoda, a u procesu hladjenja se propušta hladna voda. Kapaciteti duplikatora variraju najviše od tehničkih zahteva proizvodnje. U duplikatore se uglavnom ugrađuju dva tipa mešalica. Prva je ramska ili spora mešalica, koja se okreće pomoću motor-reduktora ili preko motora sa frekfentnim regulatorom sa upravljanjem i obaranjem broja obrtaja i disolver mešalice koja je vezana direktno preko motora i radi od 1500 do 5000 obr/min korišćenjem multiplikatora.