Avijatičara Petrovića 22, 34000 Kragujevac, Srbija
+381 63 133 13 31
+381 62 102 03 03

Cevovodi

Cevovodi su jedan od pratećih elemenata u funkcionisanju procesne opreme. Cevovodi služe za dovod energenata (voda, para, gas, tečnosti), dovod sirovina (pračkasti materijali, tečne supstance) i prenos gotovih proizvoda izmedju pogona proizvodnje i pakeraja, odvoda otpadnih voda.

Cevovodi u zavisnosti od sirovina i zdravstvenih zahteva proizvodnje izrađuju se u različitim kvalitetima i od različitih materijala.

Za recimo potrebe industrije u oblasti građevinarstva, fabrike cementa, mašinskog maltera, gipsa, transport se vrši kroz cevovode koji mogu biti napravljeni i od crnog lima, a transport se vrši pomoću turbina visokog pritiska (ventilatora), koji guraju komponente praškastog materijala kroz cevovod do željenih mašina za dalju obradu i potom do pakerica.

U sadašnjosti se sve više pooštravaju kontrole i mere zaštite ljudskog zdravlja i zaštite životne sredine i one direktno utiču na izbor materijala koji se koriste u svrhe proizvodnje raznih proizvoda. Danas kompletna proizvodnja u prehrambenoj, mlekarskoj, farmaceutskoj, medicinskoj industriji po svim standardima mora biti izrađena od inox materijala i nekih drugih nerdjajućih čelika (titanijum).

Postoje i različiti kvaliteti materijala inoxa (prohrom) i primenjuju se u različite namene. Recimo, direktno kod cevovoda kvalitet AISI 304 može se koristiti za dovod energenata (voda, para, gas) ali već u daljoj proizvodnji gde je potrebno transportovati sirovine kao što je mleko ili mlečni proizvodi ili u medicinskoj i farmaceutskoj industriji potrebno je koristiti inox materijale izradjene u drugim kvalitetima a to su 316 i 316 L (tzv medicinski prohrom) koji ima znatno poboljšana svojstva i otpornosti u odnosu na 304 kvalitet.

U fabrici lekova “RAFARMA” u Ruskoj federaciji je uradjeno oko 3000 met. raznih instalacija od inox-a i pritom na njih priključeno 374 mašine i uređaja.

Ukompaniji BONES GROUP izradjeno je više stotina metara instalacija, kojim je povezan i zatvoren kompletan proces proizvodnje kozmetičkih proizvoda i proizvodnje hrane, od unosa sirovina i energenata do izlaska gotovih proizvoda.